GIRL WITH THE JM

Coreògraf: Josep M SubiranaDescripció: 32 counts, 1 paret, nivell: BeginnerMúsica: Girl with the fishing rod, Lisa McHugh

DESCRIPCIÓ PASSOS

1-8: MAMBO (x4)

1&2 Pas a la dreta peu dret, tornar el pes al peu esquerra, peu dret al costat de l'esquerra

3&4 Pas a l'esquerra peu esquerra, tornar el pes al peu dret, peu esquerra al costat del dret

5&6 Pas davant peu dret, tornar el pes al peu esquerra, peu dret al costat de l'esquerra

(a la paret 9, fer 2 pauses i tornar a començar)

7&8 Pas darrera peu esquerra, tornar el pes al peu dret, peu esquerra al costat del dret

(a les parets 2, 4 i 6, fer 2 pauses, i tornar a començar)

9-16: TRIPLE STEP (x4)

9&10 Pas davant peu dret, lock peu esquerra per darrera peu dret, pas davant peu dret

11&12 Pas davant peu esquerra, lock peu dret per darrera peu esquerra, pas davant peu esquerra

13&14 Pas darrera peu dret, lock peu esquerra per davant peu dret, pas darrera peu dret

15&16 Pas darrera peu esquerra, lock peu dret per davant peu esquerra, pas darrera peu esquerra

17-24: GRAPEVINE (x2)

17-20 Pas a la dreta peu dret, peu esquerra darrera peu dret, pas a la dreta peu dret, tocar peu esquerra al costat del dret

21-24 Pas a l'esquerra peu esquerra, peu dret darrera peu esquerra, pas a l'esquerra peu esquerra, tocar peu dret al costat de l'esquerra

25-32: FULL TURN (x2)

25-28 1/4 de volta a dreta+pas davantr peu dret, 1/4 de volta a dreta+pas a esquerra peu esquerra, 1/2 volta a dreta+pas a dreta peu dreta, tocar peu esquerra al costat del dret+clap

29-32 1/4 de volta a esquerra+pas davant peu esquerra, 1/4 de volta a esquerra+pas a dreta peu dret, 1/2 volta a esquerra+pas a esquerra peu esquerra, tocar peu dret al costat de l'esquerra+clap

TORNAR A COMENÇAR

TAGS i RETURNS:

Després del temps núm. 8, a les parets 2, 4 i 6, fer 2 pauses i tornar a començar, i després del temps núm. 6, a la paret 9, fer 2 pauses i tornar a començar