LOCOMOTION

Coreògraf: DesconegutDescripció: 48 counts, 2 parets, nivell: NoviceMúsica: Locomotion, Little EvaFont d'informació: Josep Mª Subirana

DESCRIPCIÓ PASSOS

1-8: HEEL TOUCH (x2), COASTER STEP, HEEL TOUCH (x2), COASTER STEP

1-2 Taló davant peu dret, taló davant peu dret

3&4 Pas darrera peu dret, peu esquerra al seu costat, pas davant peu dret

5-6 Taló davant peu esquerra, taló davant peu esquerra

7&8 Pas darrera peu esquerra, peu dret al seu costat, pas davant peu esquerra

9-16: STEP, LOCK, TRIPLE STEP, STEP HALF TURN, STEP, COASTER STEP

9-10 Pas davant peu dret, lock peu esquerra per darrera peu dret

11&12 Pas davant peu dret, lock peu esquerra per darrera peu dret, pas davant peu dret

13-14 Pas davant peu esquerra +1/2 volta a dreta, pas darrera peu dret

15&16 Pas darrera peu esquerra, peu dret al seu costat, pas davant peu esquerra

17-24: STEP, LOCK, TRIPLE STEP, STEP HALF TURN, STEP, COASTER STEP

9-10 Pas davant peu dret, lock peu esquerra per darrera peu dret

11&12 Pas davant peu dret, lock peu esquerra per darrera peu dret, pas davant peu dret

13-14 Pas davant peu esquerra +1/2 volta a dreta, pas darrera peu dret

15&16 Pas darrera peu esquerra, peu dret al seu costat, pas davant peu esquerra

25-32: STOMP, STOMP, TRIPLE STEP, STOMP, STOMP, TRIPLE STEP

25-26 Stomp peu dret, stomp peu esquerra

27&28 Pas a dreta peu dret, peu esquerra al seu costat, pas a dreta peu dret

29-30 Stomp peu esquerra, stomp peu dret

31&32 Pas a esquerra peu esquerra, peu dret al seu costat, pas a esquerra peu esquerra

33-40: STEP, STEP, SCISSORS, STEP, STEP, SCISSORS

33-34 Pas a dreta peu dret, peu esquerra darrera peu dret

35&36 Pas a dreta peu dret, peu esquerra al seu costat, creuar peu dret per davant peu esquerra

37-38 Pas a esquerra peu esquerra, peu dret darrera peu esquerra

39&40 Pas a esquerra peu esquerra, peu dret al seu costat, creuar peu esquerra per davant peu dret

41-48: PAS MITJA, STOMP, STOMP, PAS MITJA, STOMP, STOMP

41-42 Pas davant peu dret, 1/2 volta a esquerra peu al peu esquerra

43-44 Stomp peu dret, stomp peu esquerra

45-46 Pas davant peu dret, 1/2 volta a esquerra peu al peu esquerra

47-48 Stomp peu dret, stomp peu esquerra

TORNAR A COMENÇAR