VIDA DE RICO

Coreògraf: DesconegutDescripció: 32 counts, 1 paret, nivell: BeginnerIntro: 48 countsMúsica: Vida de rico, CamiloFont d'informació: Josep Ma. Subirana

DESCRIPCIÓ  PASSOS

1-4:  MAMBO (x2)

1&2:    Pas davant peu esquerra, passar el pes al peu dret, tornar el peu esquerra al costat del dret

3&4:    Pas darrera peu dret, passar el pes al peu esquerra, tornar el peu dret al costat del esquerra

5-12:  MAMBO (x2), MAMBO (x2)

5&6:     Pas peu esquerra creuant per davant del peu dret, passar el pes al peu dret, tocar el peu esquerra al costat del dret

7&8:    Repetir passos 5&6 (posant el pes, al temps 8)

9&10:   Pas peu dret creuant per davant del peu esquerra, passar el pes al peu dret, tocar el peu dret al costat del esquerra

11&12:    Repetir passos 9&10 (posant el pes, al temps 12)

13-18:  LEFT SIDE, TOGETHER , TRIPLE STEP,  SAILOR TURN

13-18:    Pas a esquerra peu esquerra, peu dret al seu costat, triple step a              esquerra, creuar peu dret per darrera el peu esquerra + 1/4 volta a la             dreta, peu esquerra al costat del dret, peu dret un pas petit a la dreta

19-24: TOE TOUCH & CROSS (x3)

19-20:   Punta peu esquerra a esquerra, cross per davant del peu dret

21-22:   Punta peu dret a dreta, cross per davant del peu esquerra

23-24:   Punta peu esquerra a esquerra, cross per davant del peu dret

25-28:  ROCK STEP + 1/4, CROSS + 1/4 LEFT, STEP, CROSS, STEP, CROSS

25&:       Pas a dreta, passar el pes al peu esquerra + 1/4 volta a esquerra

26&:       Cross peu dret per davant del peu esquerra + 1/4 volta a esquerra, pas   peu esquerra a  esquerra. 

27&:       Cross peu dret per davant del peu esquerra, pas peu esquerra a esquerra

28:      Cross peu dret per davant del peu esquerra

29-32: TOE TOUCH LEFT, TOGETHER, TOE TOUCH RIGHT, TOGETHER

29-32:   Punta peu esquerra a esquerra, tornar, punta peu dret a dreta, tornar

TORNAR A COMENÇAR

TAGS: després de la 1a. i 4a. paret: repetir els passos 29 a 32