WALK OF LIFE

Coreògraf: DesconegutDescripció: 40 counts, 4 parets, nivell: NoviceMúsica: Walk of life, Dire StraitsFont d'informació: Josep Mª Subirana

DESCRIPCIÓ PASSOS

1-6: HEEL TOUCH, HOOK, HEEL TOUCH, SWIVEL+TOE, SWIVEL+HEEL, STOMP

1-3 Taló peu dret davant, hook peu dret per davant cama esquerra, taló peu dret davant

4-6 Swivel taló esquerra a la dreta + punta peu dret al costat de l'esquerra, swivel taló esquerra a l'esquerra + taló peu dret al costat de l'esquerra, stomp peu dret al costat de l'esquerra

7-12: HEEL TOUCH, HOOK, HEEL TOUCH, SWIVEL+TOE, SWIVEL+HEEL, TOUCH

7-9 Taló peu esquerra davant, hook peu esquerra per davant cama dreta, taló peu esquerra davant

10-12 Swivel taló dret a la esquerra + punta peu esquerra al costat de l'esquerra, swivel taló dret a la dreta + taló peu esquerra al costat del dret, touch peu esquerra al costat del dret

13-16: STEP, KICK, STEP, STOMP

13-14 Pas davant peu esquerra, kick davant peu dret

15-16 Pas darrera peu dret, peu esquerra al seu costat

&17-24: SCUFF, GRAPEVINE (x2)

&17-20 Scuff peu dret, pas a la dreta peu dret, peu esquerra darrera peu dret, pas a la dreta peu dret, scuff peu esquerra

21-24 Pas a l'esquerra peu esquerra, peu dret darrera peu esquerra, pas a l'esquerra peu esquerra, scuff peu dret

25-32: JAZZBOX, JAZZBOX 1/4 volta

25-28 Creuar peu dret per davant de l'esquerra, pas peu esquerra a esquerra, pas peu dret al costat de l'esquerra, pas peu esquerra una mica endavant (tot això saltant una mica)

29-32 Creuar peu dret per davant de l'esquerra, pas peu esquerra a esquerra fent 1/4 volta a dreta, pas peu dret al costat de l'esquerra, pas peu esquerra una mica endavant (tot això saltant una mica)

33-40: HEEL TOUCH (x4)

33-34 Taló davant peu dret, tornar peu dret al costat de l'esquerra

35-36 Taló davant peu esquerra, tornar peu esquerra al costat del dret

37-38 Taló davant peu dret, tornar peu dret al costat de l'esquerra

39-40 Taló davant peu esquerra, tornar peu esquerra al costat del dret

TORNAR A COMENÇAR