HISTÒRIC DE BALLS ENSENYATS (de cada grup)

-ordre alfabètic-

NOTA: Podeu consultar també els fulls de balls a les següents pàgines web (entre d'altres):

 www.linedance-association.com/LINE-DANCES/                https://www.copperknob.co.uk/ www.linedance.cat                         www.anacountry.es                                  www.kickit.to (Search) 

NIVELL INICIACIÓ, DIMARTS 8 VESPRE - CASA CULTURAL D'ANDALUSIA

2on. NIVELL(baix), DIMECRES 12 MIGDIA - CASAL DE LES FONTS

2on. NIVELL, DIMARTS i DIMECRES 4 TARDA - CASA CULTURAL D'ANDALUSIA/CASAL DE LES FONTS

3er.NIVELL, DIVENDRES 8 VESPRE - CASA CULTURAL D'ANDALUSIA

SALA CASAL DE LES FONTS (ANTIC)

NIVELL INICIACIÓ

2on. NIVELL

3er. NIVELL

CASAL DE BONAVISTA (ANTIC)

NIVELL INICIACIÓ

2on. NIVELL

3er. NIVELL

L'ESPLAI (ANTIC)

NIVELL INICIACIÓ

2on. NIVELL

3er. NIVELL

ASSOCIACIÓ GENT GRAN D'OLOT (ANTIC)

NIVELL INICIACIÓ

2on. NIVELL

3er. NIVELL