HISTÒRIC DE BALLS ENSENYATS (de cada grup)

-ordre alfabètic-

NOTA: Podeu consultar també els fulls de balls a les següents pàgines web (entre d'altres):

www.linedance-association.com/LINE-DANCES/ https://www.copperknob.co.uk/ www.linedance.cat www.anacountry.es www.kickit.to (Search)

Darrera PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS / CASA CULTURAL D'ANDALUSIA (Nivell Iniciació)

Darrera PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS / CASA CULTURAL D'ANDALUSIA (2on. nivell)

Darrera PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS / CASA CULTURAL D'ANDALUSIA (3er. nivell)

SALA CASAL DE LES FONTS

NIVELL INICIACIÓ

2on. NIVELL

3er. NIVELL

CASAL DE BONAVISTA

NIVELL INICIACIÓ

2on. NIVELL

3er. NIVELL

L'ESPLAI

NIVELL INICIACIÓ

2on. NIVELL

3er. NIVELL

ASSOCIACIÓ GENT GRAN D'OLOT

NIVELL INICIACIÓ

2on. NIVELL

3er. NIVELL